Currently not logged in. Click here to login. main | wiki | documentation | privacy | login

A Schmidt távcső használata

Az észlelések megkezdése:

 1. Kapcsoljuk be a kupola elektromos hálózatát és világítását (a bejárati ajtónál jobbra vannak a kapcsolók).
 2. Lépjünk be a saját, személyes azonosítónkkal az m5.konkoly.hu nevű vezérlőszámítógépre.
 3. Kapcsoljuk be a hűtőfolyadék keringtetőjét! Ezt a vezérlőszámítógépről tehetjük meg, az energenie-manage parancs segítségével. Ez a parancs alapesetben megmondja hogy a hűtőfolyadék keringtető (``cooler'') és a kamera (``camera'') be van-e kapcsolva (azaz ``on'' státuszban van-e). Ha nincs bekapcsolva a keringtető, használjuk a
  $ energenie-manage --cooler on
  parancsot. A keringtető hangos: ha be van kapcsolva, a kupolatérben is tisztán lehet hallani (ha a távcső nem mozog, persze).
 4. Ha a fentebbi energenie-manage parancs azt állítja, hogy a kamera (``camera'') maga is ki van kapcsolva, használjuk a
  $ energenie-manage --camera on
  parancsot a kamera bekapcsolására. Általában, alapértelmezésben a kamera állandóan áram alatt van, de azért célszerű mindig ezt ellenőrizni e módon a mérések előtt. Hasonlóan, észlelés után nem szükséges kikapcsolni a kamerát.
 5. Nézzük meg, hogy a szűrőváltó be van-e kapcsolva (alapesetben mindig bekapcsolt állapotban kell találnunk). Amennyiben mégsem, akkor a szűrőváltón a kis tolókapcsolót kell ``on'' állásba helyezni. Bekapcsolás után a kijelző pirosan kezd világítani és a vezérlő alaphelyzetbe (home position) viszi a szűrőváltót. A sikeres alaphelyzetbe állítás után a kijelzőn az E feliratnak kell megjelennie.
 6. Kapcsoljuk be a távcsövet. Várjunk, amíg az olajnyomás megfelelő nem lesz (néhányszor tíz másodperc). Ellenőrizzük azt is, hogy a három fázisú tápfeszültség mindegyik fázisa rendben van-e (R, S és T lámpák a vezérlőpulton). Csak ezen három lámpának szabad világítania, normális működés közben a többi lámpa (olajnyomás, stb) elalszik.
 7. Távolítsuk el a távcsőfedőt. Mivel a fedő levételéhez a kényelmes pozíció túl van a szoftveres határolások által engedélyezett sávon, mindig a távcső vezérlőpultját használjuk hogy a kívánt helyzetbe vigyük a távcsőtubust. Hasonlóan, miután levettük a távcsőfedőt, a vezérlőpult segítségével mozgassuk vissza a távcsövet egy kellemesen magas pozícióba, hogy a szoftveres vezéslés rendesen le tudja kezelni a mozgatásokat.
 8. A vezérlőgépen egy terminál-ablakból indítsuk el a ccdsh mérőprogramot.
 9. A ccdsh programon belül ellenőrizzük az egyes al-rendszerek állapotát, a status parancs segítségével:
  CCD> status
  CCD:	 ready # 0 idle 
  Mount:	 ready # 0 idle ura=210.9274 udec=54.2869 st=308.1185 utau=97.1912 mx=0,0,0
  Dome:	 ready # 0 tracking 0x0
  Filter:  ready # 0 idle 
  Focuser: ready # 0 idle 
  Logger:	 ready # 0 idle 
  Logger:	 ready # 0 idle 
  Resolver: ready # 0 idle 
  Resolver: ready # 0 idle 
  Command: ready # 0 idle 
  CCD>
  
  Ellenőrizzük hogy minden alapvető al-rendszer (CCD: a kamera, mount: a távcsőmechanika, dome: a kupola, filter: a szűrőváltó, focuser: a fókuszáló), akárcsak a többi egyéb modul (loggerek, különösen) látszanak-e és a státuszuk rendben van, azaz ready állapotban vannak-e. Amennyiben a távcső nincs bekapcsolva, a mechanikának (mount), a kupolának (dome) és a fókuszálónak (focuser) a státusza az error lesz, általában a -1 unreachable üzenettel kiegészítve.
 10. Amennyiben a kamera és/vagy a szűrőváltó nem elérhető (azaz nincsenek a fenti listában CCD: illetve Filter: kezdetű sorok), használjuk a
  CCD> source /usr/local/ccdsh/scripts/load-camfilt.ccdsh
  parancsot, hogy a szükséges vezérlőmodulokat betöltsük. Amennyiben ez sikeresen lefutott, ellenőrizzük újra (lásd előző pont) az al-rendszereket a status paranccsal. Mindig használjuk a /usr/local/ccdsh/scripts könyvtárban levő szkriptet: előfordulhat, hogy a jövőben ez változik, és nincs garancia hogy egy korábbi változata ennek a jövőbeli modulokkal és/vagy ccdsh programmal működőképes marad.
 11. Kezdjük behűteni a kamerát a
  CCD> set temperature -35
  paranccsal. Télen a kamera lehűthető egészen -40 fokig is akár. Nyáron a -40 fokra való hűtés instabilitásokhoz vezethet. Használjuk a get temperature parancsot annak ellenőrzésére, hogy a kamera eléggé lehűlt-e már a mérések megkezdéséhez. Jegyezzük meg, hogy a behűtés egy lassú folyamat, és néha akár fél órát is igénybe vehet. Viszont, mivelhogy a kamera és a távcső vezérlése teljesen független, így ha minden dologban biztosak vagyunk (különösen, hogy a keringtető be van-e kapcsolva), elindíthatjuk a kamera behűtését korábban is, távolról. A kamera független a többi eszköztől, így ha a távcső maga ki is van kapcsolva, de a kamera elérhető (azaz a CCD: kezdetű sor látszik a status parancs kimenetében és az ready állapotban van), akkor már el is kezdhetjük a behűtést.
 12. Nyissuk ki a rést. Ezt megtehetjük a táöcső vezérlőpultjáról is, vagy a ccdsh programon keresztül is, a set dome slit open parancs segítségével. Ezutóbbi esetben használjuk a get dome slit parancsot is, hogy nyomon kövessük a résnyitás folyamatát és várjunk amíg a rés teljesen kinyílik. Amennyiben a kupola alaphelyzetben van, és van bent valamennyi fény (lásd a megjegyzéseket, lejjebb), a rést tisztán lehet látni a kupolatérben levő webkamera képén is (lásd szintén: megjegyzések).
 13. Kezdjük el az észlelést. A ccdsh programon belül a távcsövet a slew paranccsal vihetjük a kívánt pozícióra. Egyedi képeket a acquire paranccsal készíthetünk (tesztelésre, például). Összetetteb kép-sorozatokat a sequence paranccsal hozhatunk létre. Ezen felül van számos parancs a ccdsh rendszeren belül, ami megkönnyíti, kényelmessé teszi az észlelést (objektumok koordinátáinak lekérése név alapján a Simbad és az MPC adatbázisaiból, kedvenc illetve gyakran használt objektumok definiálása, láthatósági számítások és láthatósági grafikonok készítése, stb.). Itt hivatkozunk továbbá a ccdsh program teljes dokumentációjára, ami a ccdsh-0.8.0.pdf címről érhető el (angulul, dupla-oldalas PDF formátumban). Használjuk rendszeresen a status parancsot, összetettebb műveletek és/vagy hosszabb kép-sorozatok készítése előtt is és után is. Mindig várjunk, amíg az adott műveletek befejeződnek: ha a státusza valamelyik al-rendszernek épp busy (foglalt), várnunk kell egy kicsit amíg ez az adott művelet be nem fejeződik és a mérőrendszert csak azután használjuk tovább.

Észlelések befejezése:

 1. Győződjünk meg arról, hogy a távcsővezérlés egyes al-rendszerei befejezték-e a működésüket. Soha ne kezdjük leállítani a rendszert amíg valamelyik vezérlés foglalt (azaz busy állapotban van).
 2. Zárjuk be a kupola-rést (helyben a távcső vezérlőpultjáról vagy távolról, a megfelelő ccdsh paranccsal).
 3. Kapcsoljuk le a kamera hűtését:
  CCD> set temperature off
  Nyáron gyakorlatilag mindig teljesen le kell kapcsolni a hűtést ha a hűtőfolyadék keringtetését leállítottuk. Télen viszont beállíthatunk olyan -10 ... -15 fok közötti hőmérsékletet, mindenféle instabilitás nélkül, akkor is, ha a keringtető le van állítva.
 4. Bevihetjük a kupolát is alaphelyzetbe. A kupola alaphelyzete kb. 70 fokos azimutnál (azimuth=70) van, mikoris a rés nyugat-délnyugatnak néz. Nem fontos, de azért ajánlott. Használhatjuk a megfelelő ccdsh parncsokat is: set dome auto off, amit egy set dome azimuth=70 parancs követ. Ezután várjunk míg a kupola a megfelelő helyzetbe nem fordult (lásd még a status parancsot).
 5. Lépjünk ki a ccdsh programból.
 6. Tegyük fel a távcsőre a védőfedőt.
 7. Kapcsoljuk ki a távcsövet.
 8. Kapcsoljuk ki a hűtőfolyadék keringtetőjét. Használjuk erre a
  $ energenie-manage --cooler off
  parancsot a vezérlőszámítógépről.
 9. Lépjünk ki a m5.konkoly.hu vezérlőszámítógépről is.
 10. Kapcsoljuk le a világítás és az erőátvitel főkapcsolóit.

Megjegyzések: